Tuesday, February 23, 2016

ATMA PARISHODHANA YOGA

హరి ఓం,
ఆత్మ పరిశోధన సప్తాహం-ATMA PARISHODHANA YOGA

Om,
Om Namo Narayanaya,
In The Service Of The Almighty,
Brahmachari Vijayananda (B.N.VIjaya Bhaskar),
Sri Suka Brahma Ashram-P.O.-517640,
Srikalahasthi,
Chittoor-Dt,-AP-INDIA
Phone: 08106851901 /08019410034
నూతన బ్లాగ్: http://sukabramhasramam.blogspot.in 
       Blog:   http://sukabramhasramam.blogspot.in   

No comments:

Post a Comment