Sunday, July 26, 2015

శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము యొక్క నూతన బ్లాగ్- http://sukabramhasramam.blogspot.in


                                      ఓం
                        ఓం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః 
                    ఓం  శ్రీసద్గురు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామినే నమః 
                           ఓం నమో భగవతే శ్రీవిద్యాప్రకాశానందాయ

      ​​హరిఃఓమ్,
      ఓం నమో నారాయణాయ.

      శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము యొక్క నూతన బ్లాగ్- http://sukabramhasramam.blogspot.in - పరమగురుదేవులు శ్రీ సద్గురు మహర్షి మలయాళ స్వాములవారి పుణ్యఆరాధన- ఆషాఢ శుధ్ద ఏకాదశి సుదినమున  ఏర్పాటుచేయబడినది. 
  
            ఇందు భగవద్భక్తులకు  కావలసిన ఆశ్రమసమాచారం సులభంగా ఒకేచోట అందింపబడినది. 
1- ఆశ్రమ గ్రంథముల పట్టిక సుందరముగా తీర్చిదిద్దబడినది. దీనిద్వారా సంక్షిప్తముగా ఆయా గ్రంథముల గురించి తెలుసుకొని వాటిని పొందవచ్చును. అందు ఆ గ్రంథముల ముఖచిత్రములు కూడా గలవు.  (BOOKS-TO-BUY). 2-ఈ బ్లాగ్ నందు  శ్రీ సద్గురు విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వాములవారి  దివ్యజీవితచరిత్ర సందర్భోచిత ఫొటోలతో వివరింపబడినది.
3-అలాగే శ్రీ గురుదేవుల జీవిత చరిత్ర తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ,మలయాళ, కన్నడ, తమిళభాషలలో ఇందు గలదు.   
4- శ్రీ గురుదేవుల మరియు ఆశ్రమ చిత్రపటాలు ఒకేచోట సుందరముగా అందించబడినవి.   
5-ఆశ్రమ గ్రంథములు కొన్ని e-Books(pdf) రూపములో అందింపబడినవి. 
6- అలాగే శ్రీ గురుదేవుల భగవద్గీత ఉపన్యాసముల (గీతామకరందం) వీడియోలు కూడా ఒకేచోట  ఇవ్వబడినవి.
 7-వీడియోలను ఎలా పొందవచ్చునో, వేదాంత భేరి -మాస పత్రిక చందా కోసం ఎలా తెలియచేయాలో సులభముగా వివరింపబడినది. 
8-ఆశ్రమమునకు రావటానికి  గూగుల్ మ్యాప్ తో ఆశ్రమానికి దారి కూడా వివరింపబడినది.
9- ఈ నూతన బ్లాగ్ నందు  ఆధ్యాత్మిక  సందేశములు పోస్ట్ ద్వారా తెలుపబడుచుండును. కావున ఈ  బ్లాగ్ ను తరచూ సందర్శించవచ్చును.
  నూతన బ్లాగ్: http://sukabramhasramam.blogspot.in

Om,
Om Namo Narayanaya,
In The Service Of The Almighty,
Brahmachari Vijayananda (B.N.VIjaya Bhaskar),
Sri Suka Brahma Ashram-P.O.-517640,
Srikalahasthi,
Chittoor-Dt,-AP-INDIAMonday, June 29, 2015

PICS-INAUGURATION OF YAAG LASER INSTRUMENT

హరిఃఓమ్
ఓమ్ నమో నారాయణాయ.
భగవత్సేవలో,
బ్రహ్మచారి విజయానంద-8106851901
శ్రీ శుకబ్రహ్మఆశ్రమము-517640
శ్రీకాళహస్తి-ఆంధ్రప్రదేశ్-ఇండియా
BOOKS PICS-శ్రీ శుకబ్రహ్మఆశ్రమము-SRI SUKA BRAHMA ASHRAM
HARI OM.
OM NAMO NARAYANAYA.
IN THE SERVICE OF THE ALMIGHTY,
BRAHMACHARI  VIJAYANANDA,
SRI SUKA BRAHMA ASHRAM-517640.
SRIKALAHASTI-(AP)-INDIA
81 06 85 19 01
80 19 41 00 34
vijayananda111@gmail.com
www.srisukabrahmashram.in
info@srisukabrahmashram.in

Friday, June 26, 2015

Bhakti pracharam free download links

మేము చేస్తున్న భక్తి ప్రచారం ఈ web sights ద్వారా చేస్తున్నాము
భక్తి ప్రచారం చేస్తున్న ఈ websights లలో ఇవ్వబడిన links ద్వారా 
Audio,Video,PDF Books free గా downlaod చేసికొనండి 
OUR VIDEO CHANNELS:
PDF BOOKS CHANNEL: www.scribd.com/ysreddy94hyd
FACEBOOK: YEDAVALLI SUDARSHAN REDDY
pl forward the above links to your friends&relatives
our mediafire folderlinks
hindudevotional2
free links:
MY UPLOADS FOLDER Pogoplug LINK FOR EASY DOWNLOADING 
ఈ pogoplug link ద్వారా files డౌన్లోడ్ easy గా డౌన్లోడ్ చేసికొనుటకు 
mozilla firefox browser బాగా ఉపయోగకరంగా ఉన్నది album 
లోని files /లేక select చేసికొన్న files అన్నీఒకేసారి one by one 
డౌన్లోడ్ చేసికొన వచ్చును ఈ pogoplug link కనెక్ట్ చేసినపుడు కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నవి కొoచెం వోపికతో 
డౌన్లోడ్ చేసికోనగలరు బుక్ మార్క్ చేసికొని అపుడపుడు లింక్ పనిచేస్తుందేమో లేదో చెక్ చేసికొని 
డౌన్లోడ్ చేసికోనండి నాకు feedback ఇవ్వండి
MY UPLOADED GOOGLE DRIVE FOLDERS LINKS:
పైన ఇవ్వబడిన లింక్స్ అన్నీ ఫ్రీ గా downlaod చేసికొనవచ్చును 


Sunday, June 21, 2015

SRI DHARMASASTHA AND SRI GURUVAYURAPPAN TEMPLE

Dear Devotees,

Greetings..!!!

With the blessings of Lord Ayyappa the kodimaram pradhishta function at SRI DIHARMASASTHA AND SRI GURUVAYURAPPAN TEMPLE was held in a grand manner. I could understand that many were much interested in participating in the event but could not make it. For your convenience I have uploaded the photos of all the poojas in the facebook as well as temple website. The link is provided below.

Am also attaching the invitation and pooja details for the upcoming Pradhishta dhinam functions that is to be held between 27-Jun-2015 and 29-Jun-2015

Inline image 3Inline image 4

Swamiye Saranam Ayyappa..!!!!

With Warm Regards,

H Krishnan
Founder - President
Sri Dharmasastha and Sri Guruvayurappan Temple
Mob: +91 94444 44238__._,_.___

Posted by: Pammal Ayyappan Temple <pammalsastha@gmail.com

Reply via web postReply to sender Reply to group Start a New TopicMessages in this topic(1)
*********************************************************
**                                                     **
**   read more about Pattars @ www.KeralaIyers.com     **
**                                                     **
********************************************************* 
Yahoo! Groups
• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

.


__,_._,___

1-INAUGURATION OF LASER MACHINE,2-YOGA DAY

హరిఃఓమ్
ఓమ్ నమో నారాయణాయ.

బ్రహ్మచారి విజయానంద .-8106851901
శ్రీ శుకబ్రహ్మఆశ్రమము-517640
శ్రీకాళహస్తి-ఆంధ్రప్రదేశ్
HARI OM.
OM NAMO NARAYANAYA.

OM
IN THE SERVICE OF THE ALMIGHTY,
BRAHMACHARI  VIJAYANANDA,
SRI SUKA BRAHMA ASHRAM-517640.
SRIKALAHASTI-(AP)
81 06 85 19 01
vijayananda111@gmail.com


C9C17F60-809B-4CC6-97E0-5DA142B2F7C74CA80434-7446-46A6-832D-0D669F9D9F46B651CC1B-902E-4310-B5E9-6D552AB4F5EB

Sunday, June 14, 2015

BOOKS PICS-శ్రీ శుకబ్రహ్మఆశ్రమము-SRI SUKA BRAHMA ASHRAM

హరిఃఓమ్
ఓమ్ నమో నారాయణాయ.
భగవత్సేవలో,
బ్రహ్మచారి విజయానంద-8106851901
శ్రీ శుకబ్రహ్మఆశ్రమము-517640
శ్రీకాళహస్తి-ఆంధ్రప్రదేశ్-ఇండియా
BOOKS PICS-శ్రీ శుకబ్రహ్మఆశ్రమము-SRI SUKA BRAHMA ASHRAM
HARI OM.
OM NAMO NARAYANAYA.
IN THE SERVICE OF THE ALMIGHTY,
BRAHMACHARI  VIJAYANANDA,
SRI SUKA BRAHMA ASHRAM-517640.
SRIKALAHASTI-(AP)-INDIA
81 06 85 19 01
80 19 41 00 34
vijayananda111@gmail.com
www.srisukabrahmashram.in
info@srisukabrahmashram.in
47 Attachments
 
 
 
Preview attachment 01--GITA MAKARANDAM-TELUGU-RS-275.jpg
Preview attachment 02--GITA MAKARANDAM-ENGLISH-RS-300.jpg
Preview attachment 03--GITA MAKARANDAM-TAMIL-RS-150.jpg
Preview attachment 04--GITA MAKARANDAM-HINDI-RS-150.jpg
Preview attachment 05--GITA MAKARANDAM-KANNADA---.jpg
Preview attachment 06--YOGA VASISTA RATNAKARAM-RS-150.jpg
Preview attachment 07--RAMAYANA RATNAKARAM-RS-100.jpg
Preview attachment 08--BHAGAVATHA RATNAKARAM-RS-150.jpg
Preview attachment 09--BHARATHA RATNAKARAM-RS-120.jpg
Preview attachment 10--UPANISHATH RATNAKARAM-RS-100.jpg
Preview attachment 11--GITA UPANYASAMULU-RS-60.jpg
Preview attachment 12--MOKSHA SADHANA RAHASYAM-RS-100.jpg
Preview attachment 13--BRAHMACHARYA VIJAYAM-RS-50.jpg
Preview attachment 14--PARAMARTHA KATHALU-RS-75.jpg
Preview attachment 15--ATMA ANUSANDHANAM-RS-50.jpg
Preview attachment 16-A-LIFE HISTORY(TELUGU)-OLD BOOKRS-100.jpg
Preview attachment 16--LIFE HISTORY(TELUGU)-RS-100.jpg
Preview attachment 19--SRI MALAYALA MAHARSHI-RS-20.jpg
Preview attachment 21--GITA-STULA AKSHARI-BOLD LETTERS-RS-40.jpg
Preview attachment 22--GITA-MULAM-TEXT-RS-10.jpg
Preview attachment 23--VIVEKANANDA SIMHA NADAM-RS-30.jpg
Preview attachment 24--DIVYA SUKTULU-RS-17.jpg
Preview attachment 25--ADHYATMA RAMAYANAM-RS-18.jpg
Preview attachment 26--VASISHTA MAHA RAMAYANAM(VACHANAM)-RS-35.jpg
Preview attachment 27--NITYA SMARANEEYAM-RS-20.jpg
Preview attachment 28--ADHYATMA JUDGMENT-RS-12.jpg
Preview attachment 29--NARADA BHAKTI SUTRAMULU-RS-20.jpg
Preview attachment 32--VADANTA DINDIMAMU-RS-15.jpg
Preview attachment 33--BHAJA GOVINDAM-RS-5.jpg
Preview attachment 34--O MANASSA! VINUMA!!-RS-40.jpg
Preview attachment 35--JEEVUDA! MELUKO!!-RS-40.jpg
Preview attachment 37--MANASA BODHA-RS-6.jpg
Preview attachment 38--YAMA LOKA VAARTHALU-RS-10.jpg
Preview attachment 39--MATTILO MAANIKYAM-RS-5.jpg
Preview attachment 40--VAIRAGYA SADHANARS-5.jpg
Preview attachment 41--ATMA TATWA VICHARANA-RS-5.jpg
Preview attachment 42--BHAJANALU-KEERTHANALU-RS-30.jpg
Preview attachment 43--PANDAVA GITA-RS-5.jpg
Preview attachment 44--DHYANA PADDHATHI-RS-15.jpg
Preview attachment 46--ADHYATMIKA HITHOKTULU-RS-5.jpg
Preview attachment 47--DWADASA MANJARI-RS-5.jpg
Preview attachment 49--PRANAVA POOJA-RS-5.jpg
Preview attachment 50--GITA SAARAM CALENDER-RS-20.jpg
Preview attachment 52--SECRET OF LIBERATION(ENGLISH)-RS-150.jpg
Preview attachment 53--SWARNOTSAVA SOVUNEIR-RS-100.jpg
Preview attachment 54--SATHA JAYANTHY SOVUNEIR-RS-200.jpg
Preview attachment 55--VEDANTA BHERI MONTHLY-RS 70 PER YEAR-RS 1200 FOR LIFE.jpg